Shinto

Shinto A shinto az egyik legrégebbi vallás, több ezer éves múltra tekint vissza. Számos megjelenési formáját az. i.e. 1. évezred közepén kezdték intézményesíteni. Szinte tökéletesen beleolvad a japánok hétköznapjaiba. Például egy új építkezés előtt szinte mindig végez egy shintoista pap egy szertartást. Még ma is a hagyományok tiszteletét helyezi a teológiai kérdések elé. A shintoizmus a természet állandó változásai mögött az elpusztíthatatlan energiák játékából álló világot látja. A természeti jelenségek is kami-k, ezért tiszteletet érdemelnek. Nem foglalkozik a túlvilágon nekünk járó jutalommal vagy büntetéssel, sem pedig dogmákkal, csupán vallási és világi rituálékban nyilvánul meg. Felfogása szerint minden isten, szellem, halott ember és természeti jelenség bír lélekkel, melyben két ellentétes erő dolgozik: a gyengéd jó és a vad gonosz. Ez a vallás abban segít, hogy elkerüljük a gonosz erők hatásait.

A shinto vallásnak sem alapítója, sem pedig szent könyve vagy irata sincs. A Kojiki ("ősi dolgokról szóló írás") áll a legközelebb a shinto-hoz. Nem utasítja el a többi vallást - a legtöbb japán egyszerre buddhista és shintoista. Nem mondja meg, hogy hogyan kell a hívőnek a kiválasztott kami-t tisztelnie - mindenki úgy tiszteli-imádja azt, ahogy a szíve diktálja. Nincsenek szigorú hittételei és tanai, nagyon nyitott vallás. Csak néhány fontos alapállítása van, amelyek a shinto hit alapját képezik. Nem várja el, hogy bizonyos konkrét dolgokat elhiggyjünk. A legfontosabb alapállítások a következők:
- A család és a hagyomány tisztelete. A shinto nagy hangsúlyt fektet a család egységére, szorosan kötődik a születéshez és az esküvőhöz.
- A természet tisztelete. A természetközeli látásmód a shinto szerves része.
- A fizikai tisztaság fontossága. Amikor a hivő az istenekkel találkozik, tökéletesen tisztának kell lennie, akárcsak a környezetének.
- A matsuri-k (fesztivál, ünnepély) tartása. Szomorú eseményekkor is tartanak matsuri-t. Alkalom arra, hogy az emberek összegyűljenek és tiszteljék a matsuri-hoz hapcsolható kami-kat.

A shinto az egyik legelfogadóbb vallás. Úgy más vallások, mint új hívők tekintetében. Lehet egy Shinto hívő egyben keresztény, buddhista, stb. is. Ugyanakkor nem születés-elvű, tehát bárki követheti a shintot, az istenek útját akkor is, ha nem japánnak született.

A szokásai és szertartásai a hívők személyes boldogulását szolgálják. Központi szerepet játszik a természettel való szoros viszony. Nem sokat ad a tárgyszerű felsorolásokra. Még a lustább hívők is el-elhadarnak egy-két üdvözlő mondatot reggelenként a kamidana (kamidarma; szekrény vagy polc kialakítású kisebb-nagyobb fali szentély) előtt - ez már elég ahhoz, hogy shintoista legyen.

Az égbolt a világegyetem legtitokzatosabb része. Jótékony, amikor esőt ad, félelmetes, amikor vihart támaszt. Tiszteletre méltó, hiszen az istenek lakóhelye. Befogadja a Napot, a Holdat és a csillagokat. Az egyiptomiak, japánok, az inkák és még sok nép napimádó volt, tisztelték és rettegték a Napot. A japán mondák szerint Izanagi jobb szemének könnyéből született a Nap istennője, bal szemének könnyéből pedig a Hold istennője.

Amatsukami-nak hívják az égi istenségeket, akik a Takama-ga-hara-ban laknak. Ők az uralkodói, rituális, harcos funkciók képviselői.

Küldd el Szólj hozzá Nézettség: 1391
Szavazat: 0

Címkék:: hit, vallás, zoja

Szólj hozzá: "Shinto"