Klapka György


Pappné Ábrahám Judit posztumusz hadnagy


Alakulat: MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata) A szerződéses katonai pályát 2002-ben kezdte. Hazai beosztás: személyügyi tiszthelyettes PRT beosztás: személyügyi tiszthelyettes. Misszió: MH Őr- és Biztosító Szakasz 2003. Macedónia MH Őr és Biztosító Zászlóalj 2007. Koszovó MH PRT 8. 2010. Afganisztán Rendfokozat történet: Honvéd 2002.07.01. Őrvezető 2003.01.01. Tizedes 2003.07.01. Szakaszvezető 2004.07.01 Őrmester 2006.07.08. Törzsőrmester 2010.07.08. Elismerések: 2007.07.12. Békefenntartásért Szolgálati Jel Nyugodjon Békében! (forrás: hm.gov.hu)
Pappné Ábrahám Judit posztumusz hadnagy

Egy főtörzsőrmesternő veszítette életét Afganisztánban


A Baglán tartományban missziós szolgálatot teljesítő magyar katonákat ért hétfő hajnali támadás egyetlen halottja Tatabányán élt. Pappné Ábrahám Judit, főtörzsőrmestert a szaktárca hősi halottnak tekinti és posztumusz hadnaggyá léptette elő. A főtörzsőrmesternő Sajószentpéterről került a tatai laktanyába, ahol személyügyi szakterületen dolgozott. A 32 éves katonanő 2002 júliusától szolgált a hadseregben, elismerésben részesült több alkalommal is, megjárta Koszovót és Macedóniát is Afganisztán előtt. A katonanő férje szintén ennél a hadtestnél szolgált és csak néhány napja tért haza Magyarországra. Gyermekük nincs. Sándor Zsolt ezredes, a 25. Klapka György Lövészdandár (Tata)parancsnoka elmondta, hogy a megtámadott konvojban a tartományi újjáépítési csoport (PRT) katonái utaztak. A PRT 8. váltásának hazautazó állományát bázisuktól 20 kilométerre északnyugatra, egy robbanást követően több oldalról össztűz alá vették őket. Az alakulat augusztus 19-én beiktatott új elöljárója azt is elmondta, hogy a három sérült közül az egyik szintén a tatai laktanyában teljesített szolgálatot idehaza. Sajnos ő az a zászlós, akinek legsúlyosabbak a sebei. Vele kapcsolatban a dandárparancsnok legutóbbi információja az, hogy sérüléseinek ellátása után az állapota stabil, bízni lehet abban, hogy felépül. (forrás: kemma.hu)
Egy főtörzsőrmesternő veszítette életét Afganisztánban

Egy törzsőrmesternő veszítette életét Afganisztánban


A Baglán tartományban missziós szolgálatot teljesítő magyar katonákat ért hétfő hajnali támadás egyetlen halottja Tatabányán élt. A törzsőrmesternő Sajószentpéterről került a tatai laktanyába, ahol személyügyi szakterületen dolgozott. Sándor Zsolt ezredes, a 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka elmondta, hogy a megtámadott magyar konvojban a tartományi újjáépítési csoport (PRT) katonái utaztak. A PRT 8. váltásának hazautazó állományát bázisuktól 20 kilométerre északnyugatra, egy robbanást követően több oldalról össztűz alá vették őket. Az alakulat augusztus 19-én beiktatott új elöljárója azt is elmondta, hogy a három sérült közül az egyik szintén a tatai laktanyában teljesített szolgálatot idehaza. Sajnos ő az a zászlós, akinek legsúlyosabbak a sebei. Vele kapcsolatban a dandárparancsnok legutóbbi információja az, hogy sérüléseinek ellátása után az állapota stabil, bízni lehet abban, hogy felépül.
Egy törzsőrmesternő veszítette életét Afganisztánban

Bolti számlákkal vágta át Mary Zsuzsi Klapkát


Élelmiszerbolti blokkokkal veri át Klapka Györgyöt Mary Zsuzsi - írta a Napi Ász [1]. A sztorit, miszerint az énekesnő idegenek számláját veszi magához és azt váltja pénzre volt férjénél, maga az üzletember mesélte a lapnak. A megállapodás ugyanis az, hogy Klapka minden egyes élelmiszerszámlát kifizet Marynak, ha bemutatja neki - az asszony ebben látta meg a lehetőséget. "A feleségem intézte Zsuzsi számláit. Rendszeresen összesítette azokat és nekem csak a végösszeget mutatta meg" - magyarázta Klapka, aki a napokban kíváncsi lett arra, miket vásárolgat össze volt felesége, és megnézett egy halom blokkot. "Ekkor tűnt föl, hogy olyan tételek is szerepelnek rajtuk, amiket Zsuzsi korábban sohasem vett. Az is érdekes volt, hogy több kiló kenyér is szerepel a számlákon." Ráadásul a vásárlások között csak néhány perc különbség volt, ez pedig végképp feldühítette a milliomost. "El sem hiszem, hogy ez a nő mikre képes, hogy piához jusson" - teregette ki a szennyest, és hozzátette, Marynak csak le kellene tennie a poharat, és máris a mostani költségvetés hússzorosát kapná tőle. velvet.
Bolti számlákkal vágta át Mary Zsuzsi Klapkát

Alkoholmérgezéssel vitték orvoshoz Mary Zsuzsi fiát


Klapka György el van keseredve. Azt már tudomásul vette, hogy a volt feleségét, Mary Zsuzsit nem tudja leszoktatni az alkoholról, de közös fiúk, Denise miatt nagyon aggódik. Nemrég ugyanis alkoholmérgezéssel vitték a fiát orvoshoz."Miután a fiúnk hazajött Németországból, az anyjához költözött. Ettől kezdve Zsuzsi már nem egyedül, hanem a fiával együtt ivott. Hiába is próbáltam beszélni a fejükkel, hogy legalább Denise érdekében ne tegyék! Ehelyett ketten iszogatnak. Délben felébrednek, aztán amíg le nem fekszenek, isznak. Még az sem térítette jobb belátásra őket, hogy a közelmúltban a gyereket alkoholmérgezéssel vitték el. Hiába szereztünk orvost, aki segítene a leszokásban, nem élnek vele. Zsuzsinak is csak a szája járt, meg sem próbálta, hogy legalább a fia érdekében lemondjon az alkoholról. Pedig először neki kéne leszokni az alkoholról, hogy a fia kövesse a példáját!" - vélekedik a sikeres üzletember.
Alkoholmérgezéssel vitték orvoshoz Mary Zsuzsi fiát

A Hős aradi 13


„Szegre akasztom osztrák kardomat, magyar vagyok, hazámmal tartok…” – jelentette ki Vécsey Károly. Bár az osztrákokat kiverték Magyarországról, az orosz invázió hamar eldöntötte Dávid és Góliát harcát. A bosszú kegyetlensége volt, hogy a 13 honvédtábornokból csak négynek járt a golyó kegyelme, a többiek gonosztevőként lógtak az aradi vár udvarán. Istenhez mentek a magyarok ügyében reprezentálni.A győzelmes tavaszi hadjárat után Görgey, valamint Bem József és Perczel Mór sikerei nyomán 1849. június elejéig az ország területéből csupán Temesvár és Arad, Gyulafehérvár vára, a megerősített titeli fennsík és az ország észak-nyugati sávja (Sopron, Pozsony és Trencsén környéke) volt osztrák kézen, az Erdélyi Érchegység pedig a román felkelők által megszállva. Éppen ezért kellett az 1848. december 2-án önmagát – törvénytelenül – osztrák császárnak és magyar királynak kinevező ifjú I. Ferenc Józsefnek (1848/1867-1916) I. Miklós orosz cárt (1825-1855) segítségül hívnia. Két császárral is felvették a harcot A magyar honvédseregnek most már nemcsak a nálánál jobban felszerelt és nagyobb létszámú osztrák haderővel és a vele szövetséges román és szerb felkelőkkel – akik ellen sikeresen harcolt –, hanem az orosz uralkodó hatalmas hadserege ellen is fel kellett vennie a küzdelmet. A mintegy 200 ezer fős cári sereg, Ivan Fjodorovics Paszkevics herceg, tábornagy parancsnoksága alatt június 15-én kezdte meg a benyomulást a Duklai-hágónál. Ettől kezdve a harc Dávid és Góliát küzdelmévé vált, amelynek kimenetele senki előtt nem lehetett kétséges… Még egy utolsó villanásnyi dicsőséget jelentett, hogy Arad osztrák őrsége megadta magát, s július 2-án Görgey a magyar honvéd fősereg élén a komáromi–ácsi csatában visszaverte Haynau táborszernagy túlerőben lévő csapatait. Azonban Kossuth és a fővezetés több súlyos hibát is vétett. Klapka Györgynek sem sikerült az osztrák haderőt Komárom alatt feltartóztatnia, így az gyorsan és akadálytalanul haladt az Alföldön át Szeged felé, ahová a magyar kormány menekült. 200 székely hős Az orosz csapatok elfoglalták Besztercét, s Bem minden erőfeszítése ellenére sikeresen tört magának utat. Bem tábornok Segesvár mellett elszenvedett súlyos veresége után (1849. július 31.) Erdélyben már csak a helyi erők harcoltak. Említsük meg a Tuzson János őrnagy vezette 200 székely honvédet is, akik a csatavesztés után azt a feladatot kapták, hogy Nyergestetőn, a Csíki-havasok és a Torjai-hegység közötti hágónál, az utolsó védhető helyen feltartóztassák azt a 20 ezer fős orosz sereget, amely a kézdivásárhelyi ágyúöntő létesítményeket már szétzúzva Csíkszereda megszállására tört. Kapcsolódó írások Hősök és árulók: a magyar Leonidasz "Isten büntesse meg hóhérainkat" Magyar ember sörrel nem koccint? A 200 honvéd napokra megállította a sokszoros túlerőt, mígnem árulás következtében az ellenség a hátuk mögé került: „…meg nem adta magát székely, mint a szálfák kettétörtek” – írja Kányádi Sándor Nyerges-tető című versében. Dél-Erdélyben, augusztus 6-án Bem altábornagy serege újabb vereséget szenvedett el az orosz haderőtől Nagycsűrnél (Szebenszék), amely következtében végleg széthullott az erdélyi honvédsereg. Miután július 11-én Haynau bevonult a fővárosba, Perczel Mór tábornok serege a Pest megyei Turánál július 20-án, a Dembiński altábornagy vezette honvédsereg a csongrádi Szőregnél szenvedett súlyos vereséget. Kossuth már hiába nevezte ki Bem Józsefet a hibát hibára halmozó Dembiński helyére a magyar honvédsereg főparancsnokává, a végzetet nem lehetett megállítani: augusztus 9-én Temesvárnál Haynau súlyos vereséget mért a maradék magyar haderőre. Nem maradt más hátra Kossuth számára, csak a lemondás: augusztus 11-én Görgey Artúr vette át a polgári és katonai kormányzati hatalmat. Ez azonban csak arra volt elegendő, hogy a maradék honvédsereg főerői, Görgey vezetésével – mintegy 32 ezer ember, 144 löveg –, annyi dicsőséges győzelem zászlóvivői és végrehajtói Világosnál letegyék a fegyvert az oroszok előtt.
A Hős aradi 13

Mary Zsuzsi végre elvonóra ment!


Mary Zsuzsi nem csak szerelmi életével botránkoztatja meg a nagyérdeműt. Kiderült ugyanis, hogy az énekesnőnek sokkal nagyobb problémái vannak az alkohollal, mint azt ő vagy bárki más gondolta volna… Kivételesen nem a Tamáskával való - se veled se nélküled - kapcsolatáról írnak manapság a bulvármagazinok. Az került a figyelem középpontjába, hogy Zsuzsi képtelen megszabadulni függőségétől: nem hajlandó lemondani az alkoholról. Zsuzsi őrangyala, Klapka György elmondta, hogy az asszony komoly pszichés problémákkal küzd, alig eszik, ennek eredményeképpen pedig csont sovánnyá vékonyodott.
Mary Zsuzsi végre elvonóra ment!

Mary Zsuzsi elvonókúrán


Mary Zsuzsi elvonókúrára megy. Az énekesnő úgy döntött, végleg megszabadul alkoholproblémáitól és ezután józan életet él.Klapka György már régóta hangoztatja, hogy volt feleségének alkoholproblémái vannak. Az elmúlt hónapok eseményei azonban annyira megijesztették a zálogházast, hogy már nem tudta tétlenül nézni gyermekei anyjának szenvedését és könyörgött neki, forduljon szakemberhez. Úgy tűnik, Mary Zsuzsi megfogadta volt kedvese szavait, és egy kis unszolásra ugyan, de leteszi a poharat. http://www.borsonline.hu/news.php?op&hid=23125
Mary Zsuzsi elvonókúrán

Események, évfordulók 08. 03.


Az év 215. napja, az év végéig hátralévő napok száma 150. Érdekesebb évfordulók augusztus 3-án: ÜNNEP: NIGER NEMZETI ÜNNEPE - A nyugat-afrikai francia gyarmat 1958-ban köztársaság lett, majd 1960. augusztus 3-án kikiáltották a független Niger Köztársaságot. AUGUSZTUS 3-ÁN TÖRTÉNT: 1708. A Rákóczi-szabadságharcban a kuruc sereg Trencsén alatt vereséget szenvedett az osztrák csapatoktól. 1778. Felavatták a milánói Scalát, a világ egyik legjelentősebb és legnagyobb múltú operaházát. 1849. A Klapka György vezette várőrség kitörése felszabadította Komáromot az osztrák ostromzár alól. (160 éve) 1883. A koholt vérvád alapján indított tiszaeszlári perben a bíróság felmentette mind a 15 vádlottat, mert bebizonyosodott: Solymosi Eszter cselédlányt senki sem ölte meg, hanem vízbe fulladt. 1929. Budapesten rendezték meg a XXI. Eszperantó Világkongresszust. (80 éve) 1952. Helsinkiben véget ért a XV. nyári olimpia, amelyen a magyar sportolók 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzéremmel a nemzetek közötti nem hivatalos pontversenyben a 3. helyet szerezték meg. 1990. Az Országgyűlés köztársasági elnökké választotta Göncz Árpádot. AUGUSZTUS 3-ÁN SZÜLETETT: 1509. DOLET, Étienne francia humanista, író (500 éve). Ezen a napon is halt meg 1546-ban. 1689. BERCSÉNYI LÁSZLÓ gróf, a francia huszárság megszervezője, Franciaország marsallja (320 éve) 1791. MADERSPACH KÁROLY kohómérnök, a róla elnevezett függőhíd feltalálója 1863. GÁRDONYI GÉZA író, költő, akadémikus 1904. MAJOR MÁTÉ Kossuth-, Herder- és Ybl-díjas építész, építészettörténeti szakíró, egyetemi tanár, akadémikus (105 éve) 1914. SUPKA MAGDOLNA Széchenyi-díjas művészettörténész (95 éve) 1935. TÖRÖK FERENC kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, edző 1944. GEIGER GYÖRGY Kossuth- és Liszt-díjas trombitaművész, érdemes művész (65 éve) 1949. FALVAI SÁNDOR Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész (60 éve) 1959. TANAKA Koicsi Nobel-díjas japán kémikus (50 éve) AUGUSZTUS 3-ÁN HALT MEG: 1834. PETROV, Vaszilij Vlagyimirovics orosz fizikus, elektrotechnikus, akadémikus (175 éve) 1884. ABADIE, Paul francia építész, templomépítő és restaurátor (125 éve) 1866. KLAUZÁL GÁBOR ügyvéd, 1848-ban az első magyar kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere 1894. INNESS, George amerikai festő, az amerikai tájképfestészet első képviselője (115 éve) 1924. CONRAD, Joseph lengyel származású angol író (85 éve) 1929. BERLINER, Emil német származású amerikai elektrotechnikus (80 éve) 1949. IGNOTUS (Veigelsberg Hugó) kritikus, költő, író, a "Nyugat" egyik alapítója (60 éve) 1954. COLETTE, Sidonie Gabrielle francia írónő (55 éve) 1961. TILDY ZOLTÁN református lelkész, kisgazda politikus, 1946-48 között államfő 1984. TYENDRJAKOV, Vlagyimir szovjet-orosz író (25 éve) 1989. OROWAN, Egon magyar származású amerikai fizikus (20 éve) 1994. SZMOKTUNOVSZKIJ, Innokentyij Mihajlovics orosz színművész (15 éve) 1999. BARONITS ZSOLT rockzenész, szaxofonos (10 éve) 2006. SCHWARZKOPF, Elisabeth német operaénekesnő, lírai szoprán 2008. SZOLZSENYICIN, Alekszandr Nobel-díjas orosz író
Események, évfordulók 08. 03.

Mary Zsuzsi szexuális élete hungarikum


Mary Zsuzsi és a nála negyven évvel fiatalabb Kis Tamás románca a magyar bulvártörténelem egyik legszínesebb szappanoperája, így Kiszel Tünde és Kondor Csaba immár a második helyre szorult.Klapka Györgybe egy partnercserés szex alkalmával szeretett bele, még ma is volt férje birtokán él, aki támogatja a szeretőit. A Velvet javaslata:Szeressen egymásba Mary Zsuzsi és Kondor Csaba! Akkor garantáltan lesz menint gombolyítani való történet,mert eről már minden bőrt lenyúztak:P
Mary Zsuzsi szexuális élete hungarikum

Események, évfordulók 05. 17.


Az év 137. napja, az év végéig 228. nap van hátra. Érdekesebb évfordulók május 17-én: ÜNNEPEK A HOMOFÓBIA ELLENI VILÁGNAP - 2005 óta tartják annak emlékére, hogy 1990-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 17-én törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. A MAGAS VÉRNYOMÁS VILÁGNAPJA / A HIPERTÓNIA VILÁGNAPJA - A Magas Vérnyomás Világnapját a Hipertónia Világszervezet 2005. évi kezdeményezésére tartják. A NORVÉG KIRÁLYSÁG NEMZETI ÜNNEPE - Az alkotmány napja. - 1814. május 17-én elfogadták Norvégia alkotmányát, amely szerint Norvégia szabad, független és oszthatatlan királyság. A KATOLIKUS TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VILÁGNAPJA - A katolikus egyház 1967 óta évente - a húsvét hatodik vasárnapján - tartja a tömegtájékoztatás (tömegkommunikáció) világnapját. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VILÁGNAPJA - 1865. május 17-én Párizsban megalakult a Nemzetközi Távközlési Egyesület. Az ennek emlékére tartott Távközlési Világnap 2006 óta az Információs Társadalom Világnapja. MÁJUS 17-ÉN TÖRTÉNT 1756. Kirobbant az angol-francia gyarmati háború, amelyben Franciaország elvesztette csaknem összes tengeren túli birtokát. 1809. Napóleon dekrétumával Franciaország bekebelezte az egyházi államot. (200 éve) 1814. A norvégiai nemzetgyűlés elfogadta az ország alkotmányát, amely szerint Norvégia szabad és független királyság. (195 éve) 1848. Az osztrák császári család a forrongó Bécsből Innsbruckba menekült. 1883. Budapesten átadták az első állandó ügetőpályát, ettől számítják a magyar ügetősport kezdetét. 1891. Végleges formájában megalakult a Magyar Vöröskereszt. 1928. Megkezdődött a XI. nyári olimpia Amszterdamban. 1940. A második világháborúban a német csapatok elfoglalták Brüsszelt. 1949. Nagy-Britannia elismerte az Ír Köztársaságot, azzal a kikötéssel, hogy Észak-Írország Nagy-Britanniához tartozik (60 éve) 1954. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság megszüntette a faji elkülönítést az iskolákban. (55 éve) 1989. Megkezdődött a szovjet csapatok részleges kivonása az NDK-ból. A terv szerint a Németországi Szovjet Hadseregcsoportot (GSSD) májusban két, majd egy későbbi időpontban újabb két harckocsi hadosztállyal csökkentik. Elsőként a Potsdam megyei Jüterborgból indult haza egy harckocsizó hadosztály. (20 éve) 1999. Kuvaitban az emír rendeletben adott választójogot a nőknek, akik 2003-tól szavazhatnak. (10 éve) MÁJUS 17-ÉN SZÜLETETT 1749. JENNER, Edward angol orvos, a vakcinációs himlőoltás felfedezője (260 éve) 1873. BARBUSSE, Henri francia író 1879. SIGRAY ANTAL, gróf legitimista politikus (130 éve) 1904. GABIN, Jean francia színész, filmszínész (105 éve) 1909. SCHNEIDER, Magda német filmszínésznő, Romy Schneider édesanyja (100 éve) 1909. ARGAN, Giulio olasz művészettörténész, kultúrpolitikus (100 éve) 1907. ELEK ILONA kétszeres olimpiai bajnok tőrvívó 1907. DSIDA JENŐ költő, újságíró, szerkesztő. 1916. FOCK JENŐ politikus, kormányfő, az új gazdasági mechanizmus egyik jelképes alakja 1934. KÁRPÁTI GYÖRGY orvos, neurológus, az MTA külső tagja (75 éve) 1943. KÓBOR JÁNOS Liszt Ferenc-díjas rockénekes MÁJUS 17-ÉN HALT MEG 1510. BOTTICELLI, Sandro olasz reneszánsz festő 1892. KLAPKA GYÖRGY honvédtábornok, a komáromi vár védője 1949. BALÁZS BÉLA Kossuth-díjas író, költő, filmesztéta (60 éve) 1969. ECKHARDT SÁNDOR irodalomtörténész, nyelvész (40 éve) 2002. KUBALA LÁSZLÓ labdarúgó, a világ egyetlen olyan focistája, aki három ország - Csehszlovákia, Magyarország és Spanyolország - válogatottjában is szerepelt. 2000. GÁLL ERNŐ Pulitzer-díjas romániai magyar szociológus író 2003. VARGA LÁSZLÓ ügyvéd, kereszténydemokrata politikus *mti
Események, évfordulók  05. 17.

Havas Henrik neten üzent Gregor Bernadettnek


. Gregor Bernadett egy nyilatkozatában bevallotta, szeretne még gyermeket szülni, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nem mer vállalkozni erre. Havas Henrik ezt nem hagyhatta szó nélkül. A Tanár úr videoblogjában azt tanácsolja a színésznőnek, hogy Klapka György legendás reklámfilmjének mintájára egy kézzel írott táblával kalapozza össze az összeget, amire szüksége van, hogy újra anya lehessen! Gregor Bernadett nem vette sértésnek a tanácsot, sőt, úgy véli, Havas kedveli őt. Érzése szerint a riporter csak olyan emberekkel foglalkozik, aki valamilyen formában közel áll hozzá. Bernadett szerint persze, a gyermekvállalás nemcsak pénzkérdés, de most közalkalmazotti bérből él, és a mellette vállalt fellépések sem elegendőek még ahhoz, hogy a gyermeknek mindent megadhasson - árulta el a Napi Ászban a színésznő. Gregor Bernadettnek két fia van, az idősebbik, Bence tizennégy, a fiatalabb Álmos viszont csak kétéves.
Havas Henrik neten üzent Gregor Bernadettnek

Klapka kirúgta Mary Zsuzsi drogos pasiját!:P


Megdöbbentő részleteket árult el Mary Zsuzsi változatos szerelmi életéről Klapka György: az énekesnőt verte fiatal szeretője. A zálogházvezető milliárdos csak fenyegetéssel tudta elérni, hogy K. Szabolcs elköltözzön a közös telken álló lakásból, amelyben átható kábítószerbűz maradt a férfi után. A nyolcvanéves Klapka György szabadította meg erőszakos és kábítószerfüggő szeretőjétől Mary Zsuzsit. Az énekesnő még ma is volt férje házában él, és a vállalkozó már nem tűrhette tovább, hogy a fiatal K. Szabolcs drogtanyává alakítja otthonát, Zsuzsit pedig rendszeresen bántalmazza. – Zsuzsit előző barátja verte. Éppen külföldön voltam, amikor hírt kaptam az eseményekről. Azonnal tárcsáztam, és szóltam, hogy mire hazamegyek, tűnjön el a házból ez a kábítószeres gyerek, vagy rendőrökkel dobatom ki – árulta el Klapka a Story Tv-n futó Esti Frizbi forgatásán Hajdú Péternek, majd hozzátette, még az sem tántorította el a fiatalembert, hogy gyerekei jelen voltak az egyre durvább veszekedéseknél. – Ráadásul folyamatosan marihuánaszag lengte körül a házat, ezt nem hagyhattam szó nélkül – tette hozzá a milliárdos. Klapka az utóbbi időben megpróbálta kizárni életéből egykori nejét, de ez nem megy könnyen. – Nem tagadom, vannak vitáink a jelenlegi feleségemmel Mary Zsuzsi miatt. A nejemet jobban zavarja mindaz, ami mostanában a házunkban történik, mint engem. Nagyon határozott ember, de ő is tudja, megérti, hogy a közös telken élés kényszerhelyzet, amit nem nagyon lehet orvosolni – mesélte Klapka. A vállalkozó nemcsak az exbarátról volt lesújtó véleménnyel , Zsuzsi jelenlegi párjára is tett már néhány csípős megjegyzést. Persze leginkább exnejére haragszik, amiért újra évtizedekkel fiatalabb szeretővel osztja meg az ágyát. Mary Zsuzsit lapunknak nem sikerült elérni, mert a húsvétot Németországban tölti gyermekeinél, telefonjának kezelését és személyes ügyeinek intézését pedig hazaérkezéséig egyik barátnőjére bízta.
Klapka kirúgta Mary Zsuzsi drogos pasiját!:P

Események, évfordulók 04. 04.


Az év 94. napja, még 271 nap van hátra az év végéig. Érdekesebb évfordulók április 4-én: ÜNNEPEK: A SZENEGÁLI KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ÜNNEPE - A függetlenség napja. 1960-ban ezen a napon írták alá a nyugat-afrikai ország függetlenségéről szóló francia-szenegáli egyezményt. SEVILLAI SZENT IZIDOR ÜNNEPE - Sevilla (Hispania) érseke, egyházi író, az internet védőszentje ÁPRILIS 4-ÉN TÖRTÉNT: 1674. A pozsonyi rendkívüli bíróság több mint 700 protestáns papot és tanítót idézett be, hogy hivatásuk feladására kötelezze őket. Az áttérni vonakodó 67 prédikátort felségsértés és hazaárulás vádjával fej- és jószágvesztésre ítélték. (335 éve) 1814. Napóleon francia császár Elba szigeti száműzetésében a fia javára lemondott a trónról. (95 éve) 1849. Klapka György tábornok csapatai Tápióbicskénél Jellacic altábornagy seregének utóvédjébe ütköztek, s Damjanich tábornok hadtestének segítségével győzelmet arattak az ellenfél felett (160 éve). 1945. A II. világháborúban a szovjet hadsereg Nemesmedves községgel az egész országot elfoglalta, s ezzel Magyarország megszabadult a német megszállás és a nyilas uralom alól. 1947. Budapesten felavatták a gellérthegyi Szabadság szobrot, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotását. 1949. Washingtonban megalakult az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (NATO) (60 éve). 1964. Dorogon megnyílt az ország első ABC-áruháza. (40 éve) 1968. A Magyar Televízió bemutatta az első színes magyar tv-filmet: A koppányi aga testamentuma Fekete István ifjúsági regényéből készült. (40 éve) 1969. A St. Lukas klinikán sikeresen végrehajtották az első olyan szervtranszplantációt, melynek során mesterséges szívet ültettek a páciensbe (40 éve) ÁPRILIS 4-ÉN SZÜLETETT: 186. CARACALLA / Marcus Aurelius Antonius római császár 1614. II. GUISE HENRIK / Henri de LORRAINE Guise hercege (395 éve) 1784. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR nyelvtudós, akadémikus, a tibeti filológia megalapítója (225 éve) 1864. SZTOJANOVITS JENŐ zeneszerző és karmester (140 éve) 1904. AFINOGENOV, Alekszandr orosz író, pszichológiai realizmus szószólója (105 éve) 1907. HONT FERENC Kossuth-díjas színházi rendező, színigazgató, színházesztéta, irodalomtörténész 1914. DURAS, Marguerite / Donnadieu Marguerite francia írón (95 éve) 1919. FERENCZY, Josef von Németországban élő média-menedzser (90 éves) 1924. MAJOR OTTÓ kétszeres József Attila-díjas író, újságíró, esszéista (85 éves) 1929. GULYÁS MIHÁLY újságíró, író, szerkesztő (80 éve) 1946. SPIRÓ GYÖRGY Kossuth-díjas író, irodalomtörténész, műfordító 1954. FERENCZ GYŐZŐ József Attila-díjas költő, műfordító (55 éves) 1954. BECK GYÖRGY üzletember, a Vodafone vezérigazgatója (55 éves) 1944. CHIKÁN Attila közgazdász, volt gazdasági miniszter (65 éves) 1979. LEDGER Heath posztumusz Oscar-díjas ausztrál színész (30 éve) ÁPRILIS 4-ÉN HALT MEG: 1284. ALFONZ (Bölcs), Kasztília és Leon királya (725 éve) 1609. CLUSIUS, Carolus / Charles de l,ÉCLUSE németalföldi orvos, botanikus (400 éve) 1669. MOSCHEROSCH, Johann Michael német író (340 éve) 1864. SEBESTYÉN GÁBOR ügyész, író, zenei író (145 éve) 1889. REMINGTON, Eliphalet amerikai technikus, a nevét viselő lőfegyvertípus feltalálója, s az ugyancsak róla elnevezett írógéptípus gyártója (120 éve) 1909. SONNENTHAL, Adolf osztrák színész (100 éve) 1919. CROOKES, William angol kémikus és fizikus (90 éve) 1929. BENZ, Carl Friederich német mérnök, a modern gépkocsi-technika egyik úttörője (80 éve) 1934. DI GIACOMO, Salvatore olasz író, költő, újságíró, helytörténész, "a nápolyi királyság nagy költője" (75 éve) 1944. BISHOP, John Peale amerikai költő (65 éve) 1979. MESTERHÁZI LAJOS Kossuth-díjas író (30 éve) 1984. ANTONOV, Oleg szovjet-orosz mérnök, repülőgéptervező (25 éve) 2000. BUSCETTA, Tommaso olasz gengsztervezér, a maffia legelső és legfőbb bűnbánója * mti
Események, évfordulók  04. 04.

Mary Zsuzsi részegen jelent meg Joshinál?


Klapka György szerint Mary Zsuzsi egyrészt ittasan jelent meg a Joshi Barat-show felvételén, másrészt pedig már elitta az agyát - írja a Napi Ász. Dobos Attila inkább a botrányhősnő zavarodottságának tudja be a hebehurgya beszédet. Mary Zsuzsi bár kissé összefüggéstelen mondatokban, de Joshi Bharatnál kifejtette: két férfi között őrlődött, ahelyett, hogy a pici lányát látogatta volna. "Dobos nem engedte, hogy Klapkával látogassam meg a lányom, Klapka azonban nem hagyta, hogy egyedül utazzak el".Az énekesnő szerint a megoldás az lett volna, ha egy harmadik pasit keres. Dobos Attila szerint viszont Mary Zsuzsinak nagyítóval kell keresni egy igaz mondatát is, ahhoz sincs intelligenciája hogy jól tudjon hazudni. Az ajtó nyitva állt előtte mindig is. A zeneszerző azt is elárulta a napilapnak: a mai napig kap a lányától anyák napjára egy szál rózsát, hiszen lánya őt tekinti édesanyjának is. Bár Mary Zsuzsi azt állította a műsorban, hogy exférjei nem hagyják őt élni, Dobos elmondta: sosem beszélt volna ezekről a dolgokról, ha az énekesnő nem kezd el hazudozni.
Mary Zsuzsi részegen jelent meg Joshinál?

Klapka pénzeli Mary Zsuzsit


Hiába kiabál kígyót-békát egymásra Klapka György és Mary Zsuzsi, a színfalak mögött teljes egyetértésben élnek közös telkükön. Az egykori házaspár kiváló kapcsolatát jelzi, hogy a mai napig is Klapka fizeti volt felesége kiadásait. – Hogy miért állom a számláit? Mit mondhatnék erre? Azért, mert négy gyermeket szült nekem, és két évtizedig volt a feleségem. Nem tudok nem gondoskodni róla – kezdte Klapka. – Még akkor sem vonom meg a támogatásomat, ha egy unokája korú fiút visz fel magához. Haragszom rá emiatt, kritizálom is, de odáig sosem jutok el, hogy elkergessem itthonról – mondta nevetve az üzletember, akinek bár viharosnak mondható a kapcsolata egykori feleségével, a huszonnégy házasságban töltött évet nem tudja kitörölni emlékezetéből. Klapka szerint hiába gyűlölködnek nyilatkozataikban, valójában képtelenek egymás nélkül élni. – Zsuzsi már vagy tíz éve mondogatja, hogy unja, hogy beleszólok az életébe. Mégsem költözik el. Olyan se veled, se nélküled kapcsolat ez. Ebből is látszik, hogy bár a biznisz területén kemény vagyok, a magánéletemben egyáltalán nem.
Klapka pénzeli Mary Zsuzsit

Medveczky: "Nagy emberek nem udvaroltak nekem"!


A jó ideje társ nélkül élő művésznő azt állítja, azért nem talál párra, mert félnek tőle a férfiak. Kárász Robi és Claudia mellett Klapka György is felköszöntötte születésnapján Ilonát. A díva rettentően meglepődött, ám mindketten leszögezték, hogy szerelmi viszony soha nem volt közöttük, sokkal inkább régi munkakapcsolat köti össze őket. "Ilonát nem úgy néztem, mint nőt, hanem, mint táncosnőt - nosztalgiázott az ékszermágnás, és Ilona is hozzátette, hogy a többi nagy emberhez, táncoshoz hasonlóan Klapka soha nem csapta neki a szelet. - Se Darvas, se Bessenyei nem udvarolt nekem, csak egy kis operatőr, aki meg is kérte a kezemet." A díva úgy véli, hogy félnek tőle a "nagyformátumú" férfiak, azért nem közelednek hozzá, és azért él egyedül. "A kicsire meg nincs szükségem" - szögezte le Ilona.
Medveczky: "Nagy emberek nem udvaroltak nekem"!

Elege van Mary Zsuzsinak!


El akar költözni volt férje házából, mert szerinte csak így élhet nyugalomban 21 éves szerelmével. De akkor ki fogja eltartani?Teljesen természetes, hogy Klapka György, Mary Zsuzsi volt férje nem nézi jó szemmel, hogy az ő házában találkozgat egymással volt neje és fiatal pasija. Sőt egyenesen megtiltotta Zsuzsinak, hogy abban a házban találkozzanak, melyet ő vett annak idején, a a rezsijét pedig a mai napig fizeti.
Elege van Mary Zsuzsinak!

Mary Zsuzsi leszbikus kalandjai!:)


Mary Zsuzsi nem tagadta sosem, hogy a nagyobb élvezet kedvéért nőkkel is kipróbálta már a szexet. Most ifjú kedvesét kápráztatta el szabados viselkedésével, amikor a névnapján rendezett partin több nővel is forrón csókolózott. Mary Zsuzsi enyhén leszbikus parit tartott a névnapján, tudta meg a Napi Ász. Az énekesnő jó néhány leszbikus csókot váltott több hölggyel is, alighanem úgy gondolta, jó példából tanul az ember, szívszerelmének, Tamásnak nem árt egy kis továbbképzés. A szabados életfelfogásáról elhíresült énekesnő amúgy sosem tagadta, hogy nincs ellenére van a nőkkel való szex is, ez csak izgalmasabbá teszi számára a szeretkezést. Sőt, a két nő egy férfi formáció sem idegen a számára. Negyven évvel fiatalabb barátja Kis Tamás azonban úgy gondolja, Mary Zsuzsi csak viccelt, amikor felvetette ezt az ötletet. Amúgy pedig egyáltalán nem zavarja, hogy szívszerelme exférje, Klapka György úgy gondolja, nem ártana a fiatalembernek egy erős orvosi vizsgálat. Szerinte Klapka féltékeny, ezért beszél így.
Mary Zsuzsi leszbikus kalandjai!:)

Klapka: Zsuzsinak fél évente új férfi kell!!


Korábbi férje szerint az énekesnő orvosi eset, aki összevissza beszél, s örökké hajtja a vére: csak néhány hónapot bír ki ügyeletes szerelmei mellett.Pár hónapja van együtt Mary Zsuzsi új kedvesével, a nála negyven évvel fiatalabb Tamással, de már rengeteg információt kaptunk a friss szerelmesek mindennapjairól. Zsuzsi elárulta, hogy gyakoriak náluk a hosszú szexmaratonok, és az is kiderült, hogy a fiatal fiú gyűrűvel szerette volna megpecsételni szerelmüket, amit Zsuzsi váratlan megbetegedése hiúsított meg. Az eljegyzés lehetősége is arról árulkodik, hogy Tamás hosszú távra tervezi a kapcsolatot, de a volt férj, Klapka György szerint hamarosan elődeinek sorsára jut. – A volt feleségemnél hat hónapig tart minden szerelem – mondja Klapka. – Ezt tapasztalatból tudom. Mint azt megírtam az „Elég volt Mary Zsuzsi hazugságaiból” című levelemben, huszonnégy évnyi házasságunk alatt nyolcszor volt halálosan szerelmes, a futó kalandokról nem is beszélve. Ennyi. Többet nem is kívánok mondani, mert méltatlannak tartom kommentálni a volt feleségem megszólalásait és ügyeit. Mary Zsuzsit immár több mint egy hete keressük, de az énekesnő nem veszi fel a telefonját. Klapka szerint az eddig felettébb közlékeny híresség azért elérhetetlen, mert már mindent elmondott. – Elmondta már, hogy éjjelnappal szeretkezik, aztán azt is, hogy nem. Elmondta, hogy férjhez menne, aztán azt is, hogy nem. Mit mondhatna még? Orvosi eset – méltatlankodott az üzletember. Természetesen megkerestük Kis Tamást és Mary Zsuzsit is, de az előbbi nem kívánta kommentálni Klapka szavait, az utóbbi pedig – mint hosszú napok óta mindig – most is elérhetetlen volt.
Klapka: Zsuzsinak fél évente új férfi kell!!

Mary Zsuzsi a csajokat sem veti meg


Áll a bál Mary Zsuzsi körül. Óriási felzúdulást váltott ki, hogy a 61 éves énekesnő kamerák előtt ölelte négy évtizeddel fiatalabb kedvesét. Az ügyet a volt férj, Klapka György sem hagyta szó nélkül, és több fórumon is kitálalt Zsuzsiról, aki úgy véli, exét a féltékenység mozgatja. Mary Zsuzsi nem esik kétségbe Klapka vádjaitól, hiszen ő azt vallja, ami jól esik, az csak jó lehet, és azt vállalni kell. A StoryOnline-nak elmondta, hogy megfogadta, csakis a saját értékrendje szerint óhajt élni. Talán így történhetett az is, hogy néhány hónappal ezelőtt ország-világ előtt nyíltan vállalta azt is, hogy bizony a nőket se veti meg. Kendőzetlen őszinteséggel beszélt egyetlen egyéjszakás leszbikus kalandjáról, amit még a Klapkával kötött házassága első éveiben élt át. -Én nem szégyellem és nem titkolom a szexuális vágyaimat. Szerencsére volt kalandom lánnyal, és be kell vallanom: gyönyörű volt. Ha most lenne rá lehetőségem, akkor újra megtenném. Persze csak akkor ha éppen nincs senkim."
Mary Zsuzsi a csajokat sem veti meg

Mary Zsuzsi gruppenszex után lett szerelmesAz erotikus sztorit maga Klapka György mesélte el.

Mary Zsuzsi "unokájába szerelmes,"


Betegek! Undorítónak tartom, hogy Zsuzsi egy olyan fiúval bújik az ágyba, aki az unokája lehetne. Nemcsak őket, hanem a gyerek anyját is meg kellene vizsgáltatni! - fakadt ki Klapka György, Mary Zsuzsi volt férje annak kapcsán, hogy az énekesnő egy nála 40 évvel fiatalabb fiúban találta meg új szerelmét
Mary Zsuzsi "unokájába szerelmes,"

Klapka megtámadta Mary Zsuzsit


Klapka György megelégelte volt felesége, Mary Zsuzsi állításait, ország-világ előtt tisztázni akarta, hogy ezekből egy szó sem igaz. Azt állítja, az asszony a válás után 15o millió forintot kapott, amit nem egészen nyolc hónap alatt vert el.Azt állítja, hogy Mary Zsuzsát a mai napig ő tartja el, rendszeresen fizeti a számláit. Ő maga meglehetősen puritán körülmények között él, Zsuzsa azonban szórja a pénzt, mondta el a műsorban. Azt gondolom, alkoholproblémái is vannak, fűzte még hozzá, hiszen látom, mennyi sörös és pálinkás üveget dobál ki a kukába.Klapka Györgyöt mélységesen felháborítja ex-neje életvitele. Beteges dolognak tartja, hogy ismét negyven évvel fiatalabb szeretőt tart Mary Zsuzsa, és nagyon zavarja, amikor az ifjú udvarló megjelenik a budai villájában.Mary Zsuzsi szerint volt férje attól megy a falnak, hogy látja, boldog párkapcsolatban él, és nem érti, miért akarja őt Klapka mindenáron lejártani. Klapka viszont kijelentette, ha nem lenne gyermekeinek az anyja, már régen kirúgta volna a házából.
Klapka megtámadta Mary Zsuzsit

Ex férje garázsában lakik


Mary Zsuzsi nem sok mindent kapott váláskor volt férjétől, Klapka Györgytől.
Ex férje garázsában lakik

Mary Zsuzsi 40 évvel idősebb szerelménél


Szerelmi élete mindig mozgalmas volt: korábban kétszer is élt házasságban, először Dobos Attila dalszövegíró vette nőül, majd miután külföldön próbáltak boldogulni, lassanként tönkrement a házasságuk. A sors fintora, hogy Zsuzsi éppen Dobos Attila révén ismerte meg új szerelmét, Klapka Györgyöt, aki később feleségül vette. Az a házasság is csődöt mondott, ám a hatgyerekes és kétszeres nagymama, örökifjú énekesnő újabb és újabb férfiszíveket hódított meg – és hódít meg manapság is.Jelenlegi szerelme 21 éves.
Mary Zsuzsi 40 évvel idősebb szerelménél

Események, évfordulók 08. 03.


Az év 216. napja, az év végéig hátralévő napok száma 150. Érdekesebb évfordulók augusztus 3-án: ÜNNEP: NIGER NEMZETI ÜNNEPE / a függetlenség napja - A nyugat-afrikai francia gyarmat 1958-ban köztársaság lett, majd 1960. augusztus 3-án kikiáltották a független Niger Köztársaságot. AUGUSZTUS 3-ÁN TÖRTÉNT: 1708. A Rákóczi-szabadságharcban a kuruc sereg Trencsén alatt vereséget szenvedett az osztrák csapatoktól.(300 éve) 1778. Felavatták a milánói Scalát, a világ egyik legjelentősebb és legnagyobb múltú operaházát. (230 éve) 1849. A Klapka György vezette várőrség kitörése felszabadította Komáromot az osztrák ostromzár alól. 1883. A tiszaeszlári, koholt vérvád alapján indított perben a bíróság felmentette mind a 15 vádlottat, mert bebizonyosodott: Solymosi Eszter cselédlányt senki sem ölte meg, hanem vízbe fulladt. (125 éve) 1929. Budapesten rendezték a XXI. Eszperantó Világkongresszust. 1948. Az Országgyűlés köztársasági elnökké választotta Szakasits Árpádot. (60 éve) 1952. Helsinkiben véget ért a XV. nyári olimpia, amelyen a magyar sportolók 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzéremmel a nemzetek közötti nem hivatalos pontversenyben a 3. helyet szerezték meg. 1990. Az Országgyűlés köztársasági elnökké választotta Göncz Árpádot. 2003. Felavatták a korszerűsített és nyilvános kereskedelmi státusminősítést elnyert győr-péri repülőteret. (5 éve) 2007. Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke nyilvánosságra hozta, hogy Magyar Gárda néven egyesületet alapított. AUGUSZTUS 3-ÁN SZÜLETETT: 1689. BERCSÉNYI LÁSZLÓ gróf, a francia huszárság megszervezője, Franciaország marsallja 1791. MADERSPACH KÁROLY kohómérnök, a róla elnevezett függőhíd feltalálója 1847. SCHNELLER ISTVÁN egyetemi tanár, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem utolsó rektora 1858. BÉKEFI REMIG cisztercita pap, történetíró, egyetemi tanár, akadémikus (150 éve) 1863. GÁRDONYI GÉZA író, költő, akadémikus (145 éve) 1888. VÁRKONYI HILDEBRAND DEZSŐ filozófus, pszichológus (120 éve) 1903. BURGIBA, Habib ben Ali tunéziai politikus, államfő, a modern Tunézia megalapítója (105 éve) 1908. CULLBERG, Birgit svéd táncosnő, koreográfus, balettigazgató (100 éve) 1935. TÖRÖK FERENC kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, edző AUGUSZTUS 3-ÁN HALT MEG: 1866. KLAUZÁL GÁBOR ügyvéd, 1848-ban az első magyar kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere 1923. GERSTER BÉLA mérnök (85 éve) 1924. CONRAD, Joseph lengyel származású angol író 1949. IGNOTUS / Veigelsberg Hugó kritikus, költő, író, a "Nyugat" egyik alapítója 1958. FINTA SÁNDOR magyar származású Amerikában élt szobrász, éremművész (50 éve) 1961. TILDY ZOLTÁN református lelkész, kisgazda politikus, 1946-48 között államfő 1983. FALUS RÓBERT József klasszika-filológus, egyetemi tanár (25 éve) 2006. SCHWARZKOPF, Elisabeth német operaénekesnő, lírai szoprán
Események, évfordulók 08. 03.

Mary Zsuzsi: a lányokat is szeretem


A táncdalfesztiválok hajdani sztárja meglepő kijelentéssel állt elő: nem veti meg a saját nemét sem. Azt sem titkolja a hatgyerekes híresség, hogy egyéjszakás kalandja is volt.Mary Zsuzsi szerint a szerelem nem nemhez kötött. Zsuzsi állítja: a biszexualitásban nincs semmi rossz. – Nem titok, hogy a hetvenes években táncosnőként dolgoztam. Ekkor ismerkedtem meg egy gyönyörű, gazella testű svéd leszbikus táncossal. Elkezdett nekem udvarolni, de fiatal feleségként nem fogadtam könnyen a közeledést. Elmondtam az akkori férjemnek, aki természetesen kapott az alkalmon és azt mondta: legyünk hárman együtt. Állította: neki már az is elég, ha nézhet két ilyen szépséget – utalt az énekesnő volt férjére, Klapka Györgyre. – Nagyon kellemes este volt, sajnos azóta nem volt ilyen kapcsolatom. A művésznő azért sajnálkozik, mert úgy gondolja: az ezekhez hasonló élményeket nem szabad kihagyni. Zsuzsi a szép arcot és vonzó kisugárzást tartja a legfontosabbnak egy nőben, Sharon Stone például tetszik neki. Zsuzsi nyitott egy új kapcsolatra, de nem kezdeményező típus. – A férfi-nő között köttetett házasságok valahogy nem működnek, így nem tartom kizártnak, hogy egyszer egy nővel éljek együtt. Bár én nem mennék oda senkihez. A szeretetemet ugyanakkor nem akarom magamba fojtani – mondta a 61 éves hatgyermekes édesanya, akinek mostanában egy fiatal férfi csapja a szelet. Mary Zsuzsi állítása szerint soha nem kérkedett biszexualitásával, de felvállalja a múltját és a jelenét. Nem érdeklik a kritikusok sem, hisz mindenki próbál úgy élni, hogy megtalálja a maga boldogságát. 2008.06.20
Mary Zsuzsi: a lányokat is szeretem

Klapka indulóKlapka György (1820-1892) induló.

1820 Április 7. (188 éve történt) Megszületett Klapka György magyar tábornok.
Minden jog fenntartva. 2012 Blogter.com kft.
Címlap | Felhasználási feltételek | Mommo Etikai Kódex | Kapcsolat és impresszum | Médiaajánlat